Özel Hastane - Özel Hastaneler | Tekden

Kalite Yönetim Sistemi

Hastanemiz Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite standartlarına uygun olarak Kalite Yönetim Birimini oluşturmuş ve çalışmalarını Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları çerçevesinde sürdürmektedir.

Bu bağlamda Kalite Birimimizin Yapılanması:

Mesul Müdürümüz : Uz. Dr. Yusuf POLAT
Mesül Müdür Yrd.   : Uz. Dr.Yurdaer DOĞU - Uz.Dr.Serkan KARAER - Uz.Dr.Uğur AKTI
Kalite Yönetim Birimi Direktörü :

Dr. Uz.Dr.Serkan KARAER

     
     
     
Kalite Yönetim Birimi Olarak

  • HKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,
  • Bölüm hedeflerine yönelik, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirmek,
  • Öz değerlendirmeleri yönetmek,
  • Hasta ve çalışan anket sonuçlarını değerlendirmek,
  • HKS çerçevesinde hazırlanan;
  • Yazılı düzenlemeleri kontrol etmek,
  • Yazılı düzenlemelerin revizyonunu takip etmek
  • Hizmet sunumuna yönelik istatistiki bilgileri değerlendirmek


HKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak görevlerini sürdürmektedir.